Sparbanksstiftelsen Norrbotten

Inga ansökningar tas emot just nu

Sparbanksstiftelsen Norrbotten har beslutat att tillsvidare inte handlägga eller bevilja några nya ansökningar om bidrag från stiftelsen. Beslutet är fattat mot bakgrund av situationen på finansmarknaden sedan hösten 2008.

Styrelsen följer utvecklingen och när förutsättningar föreligger avser vi ompröva vårt beslut och överväga om stiftelsen kan återuppta den tidigare bedrivna bidragsverksamheten.För frågor skicka ett mail till någon av nedanstående e-postadresser:

info@sparbanksstiftelsennorrbotten.se

ingrid@sparbanksstiftelsennorrbotten.se

ordforande@sparbanksstiftelsennorrbotten.se

eller kontakta Ingrid Söderberg på mobiltelefon +46 70 696 42 71

Sparbanksstiftelsen Norrbotten
C/o HSB NORR
Smedjegatan 9
972 33 Luleå